nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Жаңылыктар

15.01.2019

       Урматту окурмандар! Китепканабыз тарабынан жүргүзүлүп жаткан онлайн анкетабызга катышууңузду суранабыз. Анкетабызга http://yordam.manas.edu.kg адресиндеги электрондук каталогубуздан “Отурум ачып” катышсаңыз болот.
Толук маалымат алуу үчүн китепканачыларга кайрылыңыздар.

02.05.2018

       Урматтуу окурмандар! Университетибиз үчүн “CAB Direct” маалымат базасына 31.05.2017 күнүнө дейре убактылуу байланыш ачылды. “CAB Direct” маалымат базасы - CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) компаниясына тийиштүү Айыл чарба, ветеринария, мал чарбачылыгы, экология ж.б.у.с. темалардагы 11 миллион библиографиялык маалыматты, 340 миңден ашык толук тексттүү макалаларды камтыган база. “CAB Direct” маалымат базасы - “CAB ABSTRACTS”, “CABI Full Text”, “Animal Health and Production Compendium (AHPC)”, “Vet-Med Resources” сыяктуу базаларды камтыйт.
Маалымат базаны бул жактан колдонсоңуз болот.
Негизги CABI таанытуу слайды.
Vet-Med Resources таанытуу слайды.

16.02.2018

     Урматтуу окурмандар! Университетибиз үчүн Clarivate Analytics (Thomson Reuters) компаниясынын InCites системасына 2018-жылдын 28-февраль күнүнө дейре сыноочу байланыш ачылды. InCites – жергиликтүү жана чет өлкөлүк билим берүү жана мамлекеттик мекемелердин өнүгүү анализин кылган бир курал болуп саналат. InCites - бардык маалыматтарды Web of Science Core Collection маалымат базасынан алат жана бул базадагы профили түзүлгөн мекемелердин гана анализин чыгарат. InCites – ESCIдан тышкаркы макалалардын анализи жүргүзүлөт.
InCites – системасына Web of Science Core Collection маалымат базасынан же https://incites.thomsonreuters.com адресинен кире аласыздар.