Turkish (Turkiye)Kyrgyz(KG)Russian (CIS)
kitep.jpg

Anasayfa Planlar ve İstatistik Bilgiler

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAIRESI BAŞKANLIĞI

2015-2016 EEĞITIM-ÖĞRETIM YILI IÇIN İŞ PLANI

Tarih

İşin Tanımı

Eylül 2015

Okuyucu kayıtların Başlatılması.

Öğrenci İşler Dairesi Başkanlığından öğrenci bilgilerinin alınması, kütüphane otomasyon programına aktarılması

Güz Dönemi için Ders kitapların dağıtımı

Bilgilendirme, Tanıtım, Yönlendirme

Ekim 2015

Ders kitapların dönemlik dağıtımı

Bilgilendirme, Tanıtım, Yönlendirme

Materyal Sağlama Takvimine göre Birimlerden gelen taleplerin toplanması, Talep kontrolunun yapılması, Kitap Temin Komisyonu'nun toplanması, kararların alınması ve Rektörlük Makamına Sunulması

Hasarlı kitapların tamir ve ciltlenmesi

Kasım 2015

Bilgilendirme, Tanıtım, Yönlendirme

2016 yılın birinci yarıyıl için süreli yayın aboneliğinin yapılması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre)

Birimlerden talep edilmiş Kitapların satın alınması, sağlanması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre)

Aralık 2015

Bilgilendirme, Tanıtım, Yönlendirme

Güz Dönemine dağıtılmış Ders kitapların iade alınması

Yıllık raporların hazırlanması

Ocak 2016

Yaz Dönemi için Ders kitapların dağıtımı

Güz Dönemine dağıtılmış Ders kitapların iade alınması

Birimlerden talep edilmiş Kitapların satın alınması, sağlanması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre)

Şubat 2016

Hasarlı kitapların tamir ve ciltlenmesi

Yaz Dönemi için Ders kitapların dağıtımı

Mart 2016

Ödünç almış materyalleri iade etmeyen borçlu okuyucular ile çalışmalar

Nisan 2016

Materyal Sağlama Takvimine göre Birimlerden gelen taleplerin toplanması, Talep kontrolunun yapılması, Kitap Temin Komisyonu'nun toplanması, kararların alınması ve Rektörlük Makamına Sunulması

Mayıs 2016

2016 yılın ikinci yarıyıl için süreli yayın aboneliğinin yapılması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre)

Birimlerden talep edilmiş Kitapların satın alınması, sağlanması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre)

Haziran 2016

Yaz Dönemine dağıtılmış Ders kitapların iade alınması

Ödünç almış materyalleri iade etmeyen borçlu okuyucular ile çalışmalar

Kütüphane materyal sayımının yapılması.

Sayımda tespit edilmiş Hasarlı kitapların tamir ve ciltlenmesi

Temmuz 2016

Sayım sonucunun çıkartılması, Rektörlük Makamına rapor şeklinde bilgilendirilmesi

Kütüphane genel temizliği, tamirat işleri

Ağustos 2016

Yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklar

Her gün Yapılacak İşler

Materyallerin kütüphane içi ve dışı dolaşımı sağlamak (Ödünç ve İade işi)

Yeni gelen materyallerin kataloglanması, sınıflanması ve kullanıma sunulması

Süreli yayın sayı kontrolü ve bibliyografya kayıtları

Web tasarım işleri, sistem hizmetleri, otomasyon programı arşivlenmesi ve bakımı

Raf düzeltme işleri

Bilgisayar salon servisi

Danışmanlık

 

Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar

Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Baskı seklinde materyaller

Kitap

45641

47242

48500

50784

55312

41711

45633

48125

51596

55012

60183

62833

Ders kitap

10513

11551

11636

11985

12400

12283

14165

22562

22611

22605

22877

22855

Kitap dışı materyaller (Harita, fotokopi)

147

285

327

357

384

549

568

Tez

139

155

332

408

451

503

540

Toplam

56154

58793

60136

62769

67712

54280

60238

71346

74972

78452

84112

86796

2

E–kitap (Kütüphane sunucu bilgisayarında yüklü)

52

54

118

88

14571

14889

14889

14889

15041

16790

2 945

3

Süreli yayın aboneliği (İsim olarak)

Dergi

46

69

63

65

38

69

90

85

45

35

Gazete

10

25

35

34

58

44

38

53

45

52

Toplam

192

65

56

94

98

99

96

113

128

138

90

87

4

Veri tabanlar ve elektronik abonelikler

Ödemeli

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

Proje olarak ücretsiz abonelik

6

8

13

13

10

9

9

9

10

13

13

16

Denemeli erişim

0

0

3

2

2

2

0

0

4

6

6

6

Kütüphane tarafından oluşturulmuş

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

2

2

Açık erişimde olan

1

4

4

4

Toplam

8

10

18

17

14

14

13

13

20

28

29

32

Tablo 2: Demirbaştan terk edilmiş kayıtlar

Demirbaştan düşürülmüş kayıtlar:

2002-2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Kitap:

Sayım sonucu onayı, okuyucu kayıbı (Ceza ödeme karşılığı) ve yıpranmış olduğundan dolayı demirbaştan terk edilmiş kitaplar

6491

198

115

158

74

77

130

Birimlerin zimmetine teslim edildiğinden dolayı terk edilmiş kitaplar

1629

0

0

0

0

0

0

Ders kitabı kayıtlarına demirbaşı değişerek terk edilmiş kitaplar

3192

0

0

0

0

0

0

Sayısı fazla ve kullanımsız olduğundan terk edilmiş kitaplar

4544

0

0

0

0

0

0

Toplam:

15 856

198

115

158

74

77

130

2

Ders kitaplar:

Sayım sonucu onayı, okuyucu kayıbı (Ceza ödeme karşılığı) ve yıpranmış olduğundan dolayı demirbaştan terk edilmiş kitaplar

36

45

31

27

30

41

38

Değişim karşılığı ile demirbaştan düşürülmüş kitaplar

42

0

0

0

0

0

0

Toplam:

78

45

31

27

30

41

38

Tablo 3: Süreli Yayın Aboneliği: 2014 yılı için ayrılan ödenek miktarları

No

Fakülteler / Yüksekolullar

Birimler

Gazete

Dergi

Toplam

Toplam

Kalem

Adet

Kalem

Adet

Kalem

Adet

Fiyatı

(Som)

Fiyatı

(ABD)

1

Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu

30

30

0

0

30

30

23680,8

464,33

2

Edebiyat Fakültesi

2

2

14

14

16

16

63873,57

1252,42

3

Yabancı Diller YO

4

4

4

4

8

8

3868,62

75,86

4

Rekörlük

9

10

0

0

9

10

6100,14

119,61

5

Kütüphane

36

55

14

22

50

77

70030,26

1373,14

6

Fen Fakültesi

3

3

3

3

58548

1148,00

7

Bedene Eğitim

1

1

2

2

3

3

4449,6

87,25

8

İlahiyat

1

5

0

0

1

5

600

11,76

Toplam

83

107

37

45

120

152

231150,99

4532,37

Tablo 4: 2014 yılında sağlanan materyaller (Genel):

Türü

Bağış

Satın alma

Toplam

Fiyatı (Som)

Fiyatı (ABD)

1

Kitap

2056

721

2777

283440.04

4804.07

2

Tez

325

325

0.00

0.00

3

Kitap dışı materyaller

16

16

6000.00

101.69

4

Toplam:

2381

737

3118

289440.04

4905.76

Tablo 5: 2014 yılında sağlanan materyaller (Birimlere göre)

Talebi geldiği bölüm

Kalem

Adet

Fiyatı (Som)

Fiyatı (ABD)

1

Edebiyat Fakültesi

73

128

70290.34

1191.36

2

Fen Fakültesi

28

45

22730

385.25

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

0

0

0

0.00

4

Kütüphane

118

324

141510.7

2398.49

5

İİBF

32

36

5085

86.19

6

Mühendislik Fakültesi

4

13

10695

181.27

7

Konservatuar

1

1

300

5.08

8

Turizm ve Otelcilik YO

13

41

0

0.00

9

Ziraat Fakültesi

1

1

150

2.54

10

İletişim Fakültesi

16

18

17115

290.08

11

Meslek YO

34

85

0

0.00

12

Veteriner Fakültesi

6

16

8922

151.22

13

Yabancı Diller YO

8

10

8242

139.69

14

Bedene Eğitim

1

10

3500

59.32

15

İlahiyat

0

0

0

0.00

16

Orta Asya Araştırma Merkezi

1

9

900

15.25

Toplam

336

737

289440.04

4905.76

Tablo 6: Veritabanı Aboneliği 2011-2014 yılı için ayrılan ödenek miktarları

No

Veritaban adı

2011

2012

2013

2014

Som

ABD

Som

ABD

Som

ABD

Som

ABD

1

“EBSCO HOST”

52000

1116

55000

1170

55000

1170

55000

1111

2

PARAGRAF Hukuk Ansıklopedisi (Server üzerinde)

30420

653

30420

647

30420

647

30420

585

3

“Ebrary”

283514

6084

0

0

0

0

0

0

4

“World eBook Library”

0

0

0

0

141450

3000

0

0

5

“Jstor”

0

0

0

0

19874

415

24670

500

6

Toplam

365934

7853

85420

1817

246744

5232

110090

2196

Tablo 7: Yapılan Ödemeler İcmali (2010-2014)

No

Ödeme türü

2011

2012

2013

2014

Som

ABD

Som

ABD

Som

ABD

Som

ABD

1

Süreli yayın aboneliği

587 299.28

13 022.20

587 299.28

13 022.20

376196.58

7756.63

231150,99

4532.37

2

Kitap satın alınması

501 349.16

10 782.00

844090.95

17959.38

486370.65

9871.54

289440.04

4905.76

3

Veritaban aboneliği

365 934.00

7 853.00

85420.00

1817.00

246744.00

5232.00

110090.00

2196.00

4

Toplam

1 454 582.44

31 657.20

1516810.23

19776.38

1109311.23

22860.17

399530.04

11634.13

Tablo 8: 2010-2013 yılında sınıflandırılmış materyaller (Veri kayıtları):

Türü

2010

2011

2012

2013

2014

Kayıtlı genel veriler

1

Kitap

2731

3683

3532

5236

2840

63 725 adet

2

Tez

447

175

108

182

212

1 426 adet

3

Süreli yayınlar

1484

1661

1916

1241

1016

11 396 adet

4

Makale bilgi kayıdı

10148

9904

13943

6138

5150

73 059 adet

5

Kitap dışı materyaller

42

33

15

164

20

569 adet

Tablo 9: Üyeler

No

Üye statüsünde Kütüphaneden yararlananlar:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Akademik personel

141

142

143

163

182

207

261

256

336

307

295

2

Araştırma Görevlisi

0

10

12

13

16

35

32

28

56

52

53

3

Doktora öğrencisi

6

7

17

19

19

22

29

38

37

46

36

4

Lisans öğrencisi

2188

1527

1752

1833

2338

2738

3484

3928

4326

4637

5026

5

İdari personel

151

126

131

130

149

156

167

177

292

277

271

6

Yüksek lisans Öğrencisi

100

120

145

176

195

199

213

228

274

301

201

7

Tezsiz Yükseklisans Öğrencisi

0

0

21

23

28

18

14

2

2

2

2

8

Kırgız-Türk Anadolu Lisesi

15

17

12

19

18

16

7

7

6

6

6

9

TİKA

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Türkiye Büyükelçiliği

3

3

2

2

4

7

5

5

5

6

6

11

TÖMER

2

10

12

12

14

11

16

8

7

8

8

12

Bişkek Türk İlköğretim okulu

0

0

0

1

3

3

6

7

7

4

4

Toplam

2607

1963

2247

2391

2966

3412

4234

4684

5348

5648

5908

Tablo 10: Materyal kullanım bilgileri

No

Ödünç verme kaynakları:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Toplam Ödünç verilmiş kitap sayısı

22735

20554

55118

29143

34101

50429

59629

56754

59197

56785

46241

2

Uzatma yapılmış kitap sayısı

10274

15301

12774

10307

8411

8161

3

İade işlemi yapılmış kitap sayısı

49158

58688

56598

58829

57507

45459

4

Ders kitap dağıtımı

1 811

2 177

5 612

4 461

5 583

6721

11348

11185

11480

9983

15146

5

Ders kitap iadesi

5843

9771

12407

9954

10398

10533

Tablo 11: Kütüphane kullanımı bilgileri

No

Kütüphane kullanımı

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Kütüphaneye gelen okuyucu sayısı (Toplam: Merkez, Cigitov, Aytmatov OS, vb.)

255 305

277 188

312506

276300

225870

279500

449813

2

Bilgisayar salonunda yararlanan okuyucu sayısı

12 740

11 147

11712

10572

15325

34285

92701

3

Elektronik katalog kullanımı (Tarama sayısı)

85 891

91 583

71025

69155

60454

44104

38816

4

Kütüphane katalogunun tanıtımı (Okuyucu sayısı)

2 890

844

2371

347

2040

2777

2024

5

Danışmanlık (Okuyucu sayısı)

2 196

5 132

5636

6690

12306

10240

5996

6

Kütüphanede yapılan gezi (Okuyucu sayısı)

3 657

1 407

856

188

265

250

585

7

Kütüphane tarafından yapılan Sergi sayısı

37

60

50

44

38

48

43

8

Süreli yayın kullanımı

10 641

16 996

28297

33175

31022

22732

15715

Tablo 12: Üniversite Gelir Bütçesine Teslim Edilen Kütüphane Gelirleri

Okuyucu Hizmet Birimleri Gelirleri

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

1

Fotokopi (1 sayfa 1-1,5 Som)

0

78982

115610

132651

112818

64315

64354

107391

206389

268469

232722

187400

116188

1 687 289

2

Üye Kimlik Parası (1 kimlik 20-30 Som)

0

0

5000

10000

12420

13120

26864

30795

39330

2370

0

0

0

139 899

3

Printer Kullanım Ücreti (1 sayfa 3 Som)

0

0

306

1710

4 029

4 839

7317

3294

7942

7206

6168

36933

69492

149 236

4

Ödünç verme cezaları (Geçikme bedeli gün başına 1 kitap 1-3 Som)

12562

65369

51379

53987

57165

86360

119358

178480

287939

314468

358919

346910

304410

2 237 306

5

Toplam:

12562

144351

172295

198348

186432

168634

217893

319960

541600

592513

597809

571243

490090

4 213 730

Tablo 13: S. CİGİTOV okuma salonunun kullanım bilgileri

No

Kütüphane kullanımı

2011

2012

2013

2014

1

Kullanılan kitap sayısı

13144

8528

2630

1617

2

Kullanılan süreli yayın sayısı

4001

9253

3879

1020

3

Okuma salonuna gelen okuyucu sayısı

11733

4910

14144

51889

Tablo 14: C. AYTMATOV okuma salonunun kullanım bilgileri

No

Kütüphane kullanımı

2012 (Son 4 ay)

2013

2014

1

Ödünç verilmiş kitap sayısı

5374

11528

9402

2

Okuma salonuna gelen okuyucu sayısı

11584

20124

90131

Tablo 15: Merkez Kütüphanenin kullanım bilgileri

No

Kütüphane kullanımı

2013 (Son 4 ay)

2014

1

Ödünç verilmiş kitap sayısı

5737

11885

2

Kütüphaneye gelen okuyucu sayısı

79323

182216

Tablo 16: Hazırlık sınıfı Okuma Salonunun kullanım bilgileri

No

Kütüphane kullanımı

2013 (Son 4 ay)

2014

1

Ödünç verilmiş kitap sayısı

10903

23337

2

Kütüphaneye gelen okuyucu sayısı

58888

125505