Turkish (Turkiye)Kyrgyz(KG)Russian (CIS)
kitep.jpg

Anasayfa Amaç ve Hedefler

AMAÇ:

Üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun olarak kullanıcılarının her türlü bilgi ihtiyacını karşılamak;

Eğitimin aktif ve katılımcı olmasında, öğrencilere bağımsız araştırma yapabilme alışkanlığının kazandırılmasında aktif rol oynamak;

Üniversitemizin amaçları doğrultusunda eğitim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanı, öğrenci ve çalışanların her tür araştırma çalışmalarında iyi bilgi kaynaklarını toplayarak bunlardan yararlanmaları için en uygun ortamı sağlamak;

Bilgi ve belge sağlamada sınır tanımayan, zamanla yarışan, evrensel değerlere sahip çağdaş ve saygın bir bilgi, belge ve öğrenme merkezi olmak,

Üniversitemizin misyonuna uygun olarak eğitim-öğretim, araştırma ve bilgi yayma amaçları doğrultusunda bilgi ve belge hizmetlerini günümüz teknolojilerini kullanarak düzenlemek ve kullanıcıların hizmetine sunmak.

HEDEFLER:

 • Kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamak,
 • İhtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri zamanında sağlamak,
 • Kullanıcı memnuniyetini artırmak,
 • Eğitim-öğretim ve araştırmaları desteklemek,
 • Düşünce özgürlüğüne saygıyı geliştirmek,
 • Kullanıcıların ihtiyaçlarına öncelik vermek,
 • Diğer kurumlarla ve bilgi merkezleriyle yakın işbirliği içerisinde olmak,
 • Personel arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmek,
 • Personelin sürekli eğitim ve gelişimini desteklemek,
 • Üniversitemizin tüm birimleriyle yakın işbirliği içinde olmak,
 • Adil yönetim anlayışı içinde olmak,
 • Takım ruhuyla hareket etmek,
 • Bütün bilgi kaynaklarına sahip çıkmak ve korumak.
 
webofscience
bdodtr
tfo
jstor
EBSCO HOST
Paragraf
Paragraf
Elektronik kitaplar
Elektronik kitaplar
VSL
trs
cjo
Oxford Journals
IMF
IOP
eo
duke
Electronic Journals Library
Oxford Reference Online
Oxford English Dictionary
AGORA
HİNARİ
OARE
ardi
nejom
Elektronik dergiler
Krad
kln
kpk
polpred
plants
aluka
Lan