Turkish (Turkiye)Kyrgyz(KG)Russian (CIS)
kitep.jpg

Anasayfa Sanal Kütüphane

tfo

Taylor and Francis Journals Online bu veritaban, üniversite yayınevi ve dünyadaki dergi yayınevlerinin en büyügüdür. Veritaban bütün alandaki 17 bine kadar bilimsel dergileri içermektedir.

jstor

JSTOR Veritabanı, Area Studies (521 titles), Arts (857 titles), Business and Economics (1306 titles), History (3767 titles), Humanities (3879 titles), Law (432 titles), Medicine and Allied Health (356 titles), Science and Mathematics (1642 titles), Social Sciences (5566 titles) konulardaki İngilizce bilimsel dergilerin elektronik şeklini içermektedir.

ehost

eLFL.Direct projesi çerçevesinde Kırgızistan’a sosyal ve tarih, dil ve tıp konusunda olan genel olarak 16 binden fazla süreli yayın ve rehber yayınların adı katılmış EBSCO’nun 11 veritabanına erişim sunulmuştur.
Kırgızca kullanım kılavuzu

ek

Manas eLibrary kütüphanemiz tarafından yapılan elektronik veritaban. 2528 fazla electronic kitaplar bulunmaktadır. Sadece üniversite içinde kullana bilirsiniz.

sage

Veritaban İş, Beşeri ve Sosyal bilimler, Fen ve Tıp bilimleri ile ilgili 824ten fazla dergi içermektedir.

oxford

Oxford Journals, Oxford Üniversitesi “Oxford University Press” yayınevinin bir bölümüdür. Bu veritabanda ders alanlarının geniş bir tayfını içine alan ve üçten biri ilmi toplum ve diğer uluslar arası kurumlar işbirliğinde yayınlanan 400 adet ilmi ve araştırma dergileri bulunmaktadır.

imf

IMF eLibrary (Uluslararası Para Fonu Veritabanı) bu veritabanımızda genel ekonomi, küreselleşme, gelişme, ticaret, teknik yardım, demografi, gelişmekte olan piyasalar, politıka önerileri, yoksulluğun önlenmesi ve başka konular üzerinde bilğilere sahip ola bilirsiniz. IMF veritabanında statistik olarak 14,000 binden fazla bilğiler yayımlanmıştır.

iop

Fizik Enstitüsü veritabanı 42 dergi adını içermektedir. Fizik Enstitüsünün on yıllık arşivi ile birlikte bütün dergilere ödemesiz online erişim sunulmaktadır. Temel işlevsel imkanlar arasında gelişmiş ayrı materyaller, çoklu ortam ve HyperCiteTM teknolojileri bulunmaktadır. HyperCiteTM kullanıcılara seçilmiş makalelerdeki alıntı yapılanları ve makaleleri bulmaya izin vermektedir. Bu araç INSPEC veritabanı ve Los-Alamos e-print server elektronik yayınlar servisi ve diğer birçok yayınevlerinin online dergileri gibi dış kaynakları bahsediyor.

eo

“Edward Elgar Journals & eBooks” veritabanı Hukuk, İktisat, İşletme ve Yönetim alanında 5 bilimsel dergiyi (Journal of Human Rights and the Environment, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Review of Keynesian Economics, European Journal of Economics and Economic Policies, Leadership and the Humanities konularında) ve Finans, Yenilikçi Gelişim, Kurumsal Yönetim, Sağlık, Göç, Fikri Mülkiyet Hakları, Hukuk Reformu v.b. alanlardaki 187 adet elektronik kitabı içermektedir.

E-Duke Journals Scholarly Collection”  Veritabanı Duke Üniversitesinin Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında 44 adet dergiyi içermektedir.

ejl

Elektronik dergi kütüphanesi (Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB) Regensburg Üniversitesi Kütüphanesinde Münhen Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleşmiştir. EZB tam metinli ilmi ve akademik dergilere hızlı, yapısal ve birleşmiş bir erişimdir. Şu anda 48249 adı içeriyor, bunların arasında bütün konuları içeren 6293 online dergiler bulunmaktadır. 24262 dergi için bedava erişim açılmıştır.

oro

Oxford Reference Online genel yayınevi veritabanı disiplinlerin (sosyal ve edebiyat bilimleri, tıp, ticaret ve bilgisayar teknolojisi) genel tayfını oluşturan 130 adet bilinen rehber yayın ve sözlükleri içermektedir.

oed

Oxford İngilizce Online Sözlük (Oxford English Dictionary), dünyaca bilinen Oxford İngilizce sözlüğünün online şekli. 600 binden fazla kelime içerir, İngiliz dilinin 1500 yıllık tarihi gelişimini gözetleyebiliyor; dünyada en büyük dilbilim sözlüğü sayılır.

agora

AGORA – tarım konusundaki elektronik veritabanı, tarımla ve ona yakın alanlarla (biyolojik ve çevre hakkındaki sosyal ilimlerle) ilgili ilmi dergilere bedava erişim sağlamaktadır. AGORA, Blackwell Publishing, Kluwer Academic Publishers, Lippincott, Oxford University Press, Springer-Verlag, Elsevir vs. gibi dünyaca tanınan 500’den fazla dergi içermektedir.
Şifreli
Türkçe kullanım slaydı

hinari

HINARI, açık erişimde olan elektronik veritabanı, tıp ve sağlık alanıyla ilgili yayınları içermektedir. Elektronik veritabanda 14000’den fazla dergi (30 çeşidli dillerde yayınlanmış), 46000’e yakın elektronik kitap bulunmaktadır. Veritabanda yer alan bilgi kaynakları 100’den fazla ülke araştırmacıları için kullanıma açıktır.
Şifreli
Türkçe kullanım slaydı

oare

OARE- bioloji, biotehnoloji, genetic, bitki, botanik, hava durumu, ekoloji, enerji, çevre, cografiya, miğrasyon, zooloji, su, hayvanlar ve başka alanlardaki bilğiler toplanmıştır. 100 ülkeden 5710 fazla bilimsel derğiler bulunmaktadır.
Şifreli

ardi

ARDI (Geliştirme ve Yenilik Araştırma Erişimi) - Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından koordine edilmektedir. Açık erişimde olan bu elektronik veritaban 500'den fazla kurumların 19.000 kadar dergi, 5100’den fazla elektronik kitap ve 20 diğer bilgi kaynaklarını içermektedir.
Şifreli

nejom

"New England Journal of Medicine" - Tıp konusunda olan haftalık dergidir.

ED

Üniversitemizin elektronik dergileri.

Krad

Birkaç üniversite ve Kırgızistan ilmi teşkilatlarının tam metinli tez çalışmalarının açık elektronik arşivi (KRAD). Bu proje bugün ülkenin 14 baş kütüphanelerini birleştirmektedir. Şu anda koleksiyonda 173 adet otoreferat, 2 adet tez çalışması ve 1 adet monografi yerleştirilmiştir. Bütün yazarlar ile açık yayınlama ve internet ağı kullanıcılarının açık erişmesi için müellif sözleşmesi yapılmıştır.

jplants

JSTOR Plants Science Bitki bilimleri konudaki veritabanı

aluka

ALUKA Afrikanistik konudaki veritabanı

pol

Polpred.com Обзор СМИ.Medya incelemeleri. Önemli yayınların arşivi el ile toplanıyor. 26 alanda/ 600 kaynak/ 8 Rusya federal ilçeleri/ 235 ülke ve bölgeler/ en önemli bilgiler/ 3000 Vip personelin yazılar ve röportajları içermektedir. Her gün binlerce haber, Rusça metin, 15 yıl için iş basını ve enformasyon ajanslarının milyonlarca en iyi haberleri. Farklı seçenekler ile arama. Bir tıklamada Word’a yüzlerce makale yükleme. Ülke ve şubelere göre internet hizmetleri.

Açık Erişimdeki Veritabalar

Science Alert, açık erişimde olan uluslararası dergilerin akademik yayıncısıdır. Ayrıca akademik ve mesleki alanlarda 150’den fazla seçilmiş dergileri yayınlıyor. Şu anda Science Alert elektronik veritabanında biyomedikal, iş, iktisat, kimya, bilgi işlem, iletişim, mühendislik, tıp, matematik, sosyal alanlarda açık erişimde olan dergileri içermektedir.

AENSI Publısher (American-Eurasian Network for Scientific Information Journals) açık erişimde olan elektronik veritabanı “Advances in Environmental Biology”, “Advances in Natural and Applied Sciences”, “American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture”, “Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Medicine”, “Global Journal of Biodiversity Science and Management”, “Global Journal of Medicinal Plant Research”, “Global Journal of Plant Ecophysiology”, “Research Journal of Fisheries and Hydrobiology (RJFH)”, “Journal of Applied Sciences Research”, “Research Journal of Agriculture and Biological Sciences”, “Research Journal of Animal and Veterinary Sciences”, “Research Journal of Social Sciences” adındaki bilimsel dergilerin bütün arşivini içermektedir.

Asian Economic and Social Society (AESS) açık erişimde olan elektronik veritabanı “Asian Economic and Financial Review”, “International Journal of Asian Social Science”, “Journal of Asian Scientific Research”, “International Journal of English Language and Literature Studies”, “Asian Journal of Agriculture and Rural Development”, “Asian Journal of Empirical Research”, “Journal of Asian Business Strategy”, “Asian Development Policy Review”, “Asian Journal of Economic Modelling”, “Energy Economics Letters” adındaki bilimsel dergilerin bütün arşivini içermektedir.

PressAcademia açık erişimde olan elektronik veritabanı “Journal of Business, Economics and Finance (JBEF)”, “Journals of Economics, Finance and Accounting (JEFA)”, “Jornal of Management, Markating and Logistics (JMML)”, “Research Journal of Business and Management (RJBM)” adındaki bilimsel dergilerin bütün arşivini ve “Global Business Research Congress” adındaki konferans bildirilerini içermektedir.

Science Publishing Group, açık erişimde olan elektronik veritabanı biyoloji, kimya, tıp, gıda mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, doğa koruma bilimi, mimari, mühendislik, taşıma, teknoloji, iktisat, yönetim, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, psikoloji, sanat, dil ve edebiyat alanında 500’den fazla bilimsel dergileri, 50 kadar kitap ve 30 kadar bilimsel konferans bildirilerini içermektedir.

OMICS International, açık erişimde olan elektronik veritabanı, tıp, kimya, biyoloji, bilgi işlem, matematik, fizik, tarım, gıda mühendisliği, veteriner, psikoloji, sosyal ve siyasi bilimler, iş gibi alanlarda 1000’den fazla bilimsel dergileri ve 700’den fazla bilimsel konferans çalışmalarını içermektedir.

Scientific Research Publishing, açık erişimde olan dergilerin akademik yayıncısıdır. Ayrıca akademik kitapları ve konferans çalışmalarını yayınlıyor. Şu anda SCIRP biyomedikal, iş, iktisat, kimya, bilgi işlem, iletişim, doğa koruma bilimi, mühendislik, tıp, fizik, matematik, sosyal ve beşeri bilimler alanında 200’den fazla açık erişimde olan dergileri içermektedir.

Libertas Academica, 83 adet uluslararası hakemli, bilimsel, teknik ve tıbbi dergilerin yayıncısıdır. Açık erişimde olan bu elektronik veritabanda tam metinli dergiler arşivi ile birlikte yerleştirilmiştir.

Hikari Ltd – uluslararası düzeyde yayınlanmış tam metinli dergi ve kitapların veritabanı. Matematik, fizik, kimya, bilgi işlem, teknoloji ve mühendislik, doğa koruma bilimi, biyoloji, tıp, iktisat ve maliye alanında 20 başlıklardaki dergiler bulunmaktadır.

Dergi rehberi, online bedava, tam metinli, ilmi, çok dile tercüme edilip ve çeşitli bölümlere ayrılıp eleştirilmiş dergilerdir. Şimdiki zamanda dergi rehberi 1503 Adet dergi adını içeriyor, bunların arasında 380 adedi makale adıyla aranabilir.
Kırgızca kullanım kılavuzu
Rusça kullanım kılavuzu

open

Açık erişimde olan Oapen kitap veritabanında 2600 adet elektronik kitap mevcuttur.

intech

Açık erişimde olan İntechOpen yayınevinin kitap veritabanında 2570 adet elektronik kitap mevcuttur.

sap

Scientific & Academic Publishing (SAP) 120den fazla akademik dergileri ve konferans bildirileri sunulmuş açık erişimde olan bilimsel materyallerin yayıncısıdır.

garj

Global Advanced Research Journals - Tarım, Sanat, Eğitim, Biyolojik, Mühendislik, Hukuk, Tıp, Fizik, Sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel dergileri içeren açık erişimdeki veritaban.

ULAKBİM, 1990 yılından itibaren Türkçe yayınlanan dergilerin elektronik veritabanıdır.

ak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kitaplığının Veritabanında 4.760 cilt yazma eser, çok özel koleksiyonları bünyesinde bulunduran Evrak Koleksiyonu, 40.000’e yakın Arap harfli eser, sayısı 24.000’leri bulan yabancı dil kitap koleksiyonu, 490 adet albüm, Türkiye ve İstanbul konulu kartpostallar, haritalar, süreli yayınlar, Ermenice kitaplar, Atatürk kitaplığı tarafından hazırlanan makaleler veritabanı bulunmaktadır.

Kamla-Raj Enterprises elektronik veritabanı ekoloji, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, iletişim, tarih ve arkeoloji, bioloji, psiholoji, matematik, antropoloji, tıp, hukuk, genetik ilim alanlarında yayınlanan uluslarası dergileri ve kitapları içermekmedir. Akademisyenler tarafından incelenen 15’ten fazla dergi ve kitaplar yayınlanıyor.

ISER PUBLICATIONS, ISER Yayıncılık tarafından yayınlanan açık erişimde olan dergilerin elektronik varitabanı. Şu anda «EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education», «Eurasian Journal of Analytical Chemistry», «Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education», «Annals of Medicine and Medical Education», «Eurasian Journal of Anthropology», «Computers and Children», «International Journal of Environmental and Science Education», «Mathematics Education» adlı bilimsel dergilerin bütün arşivini içermektedir.

Math-Net.Ru, Rusya’nın matematik alanındaki açık erişimde olan elektronik veritabanıdır. Bu veritabanında matematik ve analiz, fizik, kimya, iletişim alanlarında üniversiteler tarafından yayınlanan 65’ten fazla ilmi dergiler arşivi ile birlikte bulunmaktadır.

Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) - «Agricultural Journal», «Asian Journal of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «International Business Management», «International Journal of Electrical and Power Engineering», «International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences», «International Journal of Soft Computing», «International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application» , «International Journal of Tropical Medicine», «Journal of Economics Theory», «Research Journal of Agronomy», «Research Journal of Animal Sciences», «The Social Sciences», «The Cardiology» adlı ilmi dergilerin arşivini içeren açık erişimde olan veritabandır.

Dünya Dijital Kütüphanesi (WDL), farklı ülkelerin kültürlerini temsil eden malzemelerin çok sayıda ve çok dilli bir biçimde ücretsiz internet erişimini sağlamaktadır.
Dijital Dünya Kütüphanesinin ana hedefleri:
• uluslararası ve kültürlerarası anlayışın geliştirilmesi.
• İnternet üzerinde kapsam ve kültürel içerik çeşitliliğinin genişletilmesi.
• eğitimciler, akademisyenler ve tüm ilgili kişiler için kaynakların sağlanması.
• Ülke içinde ve ülkeler arasında dijital teknolojideki açığı kapatmak için ortak kurumların kapasitesitesinin arttırılması.