eLIBRARY bilimsel elektronik kütüphanesi, 4800'den fazla açık erişimde olan dergi, 5600'ün üzerine Rus bilimsel ve teknik dergileri dahil eden 26 milyondan fazla ilmi makaleleri ve yayınları içeren bilim ve teknoloji, tıp ve eğitim alanında en büyük bir Rus bilgi ve analitik portalıdır.

     

 

IMF eLibrary (Uluslararası Para Fonu Veritabanı) bu veritabanımızda genel ekonomi, küreselleşme, gelişme, ticaret, teknik yardım, demografi, gelişmekte olan piyasalar, politıka önerileri, yoksulluğun önlenmesi ve başka konular üzerinde bilğilere sahip ola bilirsiniz. IMF veritabanında statistik olarak 14,000 binden fazla bilğiler yayımlanmıştır.

     

 

Horizon Research Publishing (HRPUB), çok çeşitli akademik disiplinleri kapsayan hakemli dergileri yayınlama yoluyla akademik araştırma ve bilimsel topluluklara hizmet veren dünya çapında bir açık erişim yayıncısıdır. Araştırmacılar ve akademisyenler için uluslararası bir akademik organizasyon olarak, araştırmacılara, yazarlara, akademik profesörlere ve öğrencilere geniş bir alanda en ileri bilimsel başarıları sağlamak ve aralarında akademik değişimi kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz.

     

 

Elektronik dergi kütüphanesi, her alandaki araştırmaların 93144 adet ismini içerir, buna dahil internet üzerinden olanlar 19298 adettir. Toplayıcılar tarafından sağlanan 112674 dergi listelenmiştir. EZB, herkese ücretsiz olarak temin edilen 59308 dergi içerir. Buna ek olarak, katılan kütüphaneler kullanıcılarına abone oldukları dergilere erişimlerini sağlar.

     

 

Tıp, tarım, iktisat, eğitim, biyoloji v.s. alanındaki bilimsel dergileri içeren açık erişimdeki ScopeMed elektronik veritabanı.

     

 

LOOK Academic Publishers, Matematik, çevre, bilim ve eğitimin açık erişimde olan akademik bir yayıncısıdır.

     

 

PubMed Central (PМС), Ulusal Tıp Kütüphanesi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri biyomedikal ve yaşam bilimleri hakkındaki dergi edebiyatın ücretsiz tam metin arşividir.

     

 

Pazarlama, markalaşma, iş ve sağlık koruma alanında AimiJournals açık erişimli veritabanı.

     

 

Science Alert, açık erişimde olan uluslararası dergilerin akademik yayıncısıdır. Ayrıca akademik ve mesleki alanlarda 150’den fazla seçilmiş dergileri yayınlıyor. Şu anda Science Alert elektronik veritabanında biyomedikal, iş, iktisat, kimya, bilgi işlem, iletişim, mühendislik, tıp, matematik, sosyal alanlarda açık erişimde olan dergileri içermektedir.

     

 

AENSI Publısher (American-Eurasian Network for Scientific Information Journals) açık erişimde olan elektronik veritabanı “Advances in Environmental Biology”, “Advances in Natural and Applied Sciences”, “American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture”, “Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Medicine”, “Global Journal of Biodiversity Science and Management”, “Global Journal of Medicinal Plant Research”, “Global Journal of Plant Ecophysiology”, “Research Journal of Fisheries and Hydrobiology (RJFH)”, “Journal of Applied Sciences Research”, “Research Journal of Agriculture and Biological Sciences”, “Research Journal of Animal and Veterinary Sciences”, “Research Journal of Social Sciences” adındaki bilimsel dergilerin bütün arşivini içermektedir.

     

 

Asian Economic and Social Society (AESS) açık erişimde olan elektronik veritabanı “Asian Economic and Financial Review”, “International Journal of Asian Social Science”, “Journal of Asian Scientific Research”, “International Journal of English Language and Literature Studies”, “Asian Journal of Agriculture and Rural Development”, “Asian Journal of Empirical Research”, “Journal of Asian Business Strategy”, “Asian Development Policy Review”, “Asian Journal of Economic Modelling”, “Energy Economics Letters” adındaki bilimsel dergilerin bütün arşivini içermektedir.

     

 

PressAcademia açık erişimde olan elektronik veritabanı “Journal of Business, Economics and Finance (JBEF)”, “Journals of Economics, Finance and Accounting (JEFA)”, “Jornal of Management, Markating and Logistics (JMML)”, “Research Journal of Business and Management (RJBM)” adındaki bilimsel dergilerin bütün arşivini ve “Global Business Research Congress” adındaki konferans bildirilerini içermektedir.

     

 

Science Publishing Group, açık erişimde olan elektronik veritabanı biyoloji, kimya, tıp, gıda mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, doğa koruma bilimi, mimari, mühendislik, taşıma, teknoloji, iktisat, yönetim, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, psikoloji, sanat, dil ve edebiyat alanında 500’den fazla bilimsel dergileri, 50 kadar kitap ve 30 kadar bilimsel konferans bildirilerini içermektedir.

     

 

OMICS International, açık erişimde olan elektronik veritabanı, tıp, kimya, biyoloji, bilgi işlem, matematik, fizik, tarım, gıda mühendisliği, veteriner, psikoloji, sosyal ve siyasi bilimler, iş gibi alanlarda 1000’den fazla bilimsel dergileri ve 700’den fazla bilimsel konferans çalışmalarını içermektedir.

     

 

Scientific Research Publishing, açık erişimde olan dergilerin akademik yayıncısıdır. Ayrıca akademik kitapları ve konferans çalışmalarını yayınlıyor. Şu anda SCIRP biyomedikal, iş, iktisat, kimya, bilgi işlem, iletişim, doğa koruma bilimi, mühendislik, tıp, fizik, matematik, sosyal ve beşeri bilimler alanında 200’den fazla açık erişimde olan dergileri içermektedir.

     

 

Libertas Academica, 83 adet uluslararası hakemli, bilimsel, teknik ve tıbbi dergilerin yayıncısıdır. Açık erişimde olan bu elektronik veritabanda tam metinli dergiler arşivi ile birlikte yerleştirilmiştir.

     

 

Hikari Ltd – uluslararası düzeyde yayınlanmış tam metinli dergi ve kitapların veritabanı. Matematik, fizik, kimya, bilgi işlem, teknoloji ve mühendislik, doğa koruma bilimi, biyoloji, tıp, iktisat ve maliye alanında 20 başlıklardaki dergiler bulunmaktadır.

     

 

Dergi rehberi, online bedava, tam metinli, ilmi, çok dile tercüme edilip ve çeşitli bölümlere ayrılıp eleştirilmiş dergilerdir. Şimdiki zamanda dergi rehberi 1503 Adet dergi adını içeriyor, bunların arasında 380 adedi makale adıyla aranabilir.
Kırgızca kullanım kılavuzu 
Rusça kullanım kılavuzu

     

 

Açık erişimde olan Oapen kitap veritabanında 2600 adet elektronik kitap mevcuttur.

     

 

Açık erişimde olan İntechOpen yayınevinin kitap veritabanında 2570 adet elektronik kitap mevcuttur.

     

 

Global Advanced Research Journals - Tarım, Sanat, Eğitim, Biyolojik, Mühendislik, Hukuk, Tıp, Fizik, Sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel dergileri içeren açık erişimdeki veritaban.

     

 

“Academic Journals TÜBİTAK” TÜBİTAK’ın bilimsel dergileri

     

 

"Dergipark" TÜBİTAK ULAKBİM tarafından oluşturulan, Türkiye'de yayımlanan akademik dergilerin tam metinli elektronik veritabanıdır.

     

 

“TR Dizin” TÜBİTAK ULAKBİM tarafından oluşturulan; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk alanındaki atıf indekslerinden oluşan veritabandır.

     

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kitaplığının Veritabanında 4.760 cilt yazma eser, çok özel koleksiyonları bünyesinde bulunduran Evrak Koleksiyonu, 40.000’e yakın Arap harfli eser, sayısı 24.000’leri bulan yabancı dil kitap koleksiyonu, 490 adet albüm, Türkiye ve İstanbul konulu kartpostallar, haritalar, süreli yayınlar, Ermenice kitaplar, Atatürk kitaplığı tarafından hazırlanan makaleler veritabanı bulunmaktadır.

     

 

Kamla-Raj Enterprises elektronik veritabanı ekoloji, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, iletişim, tarih ve arkeoloji, bioloji, psiholoji, matematik, antropoloji, tıp, hukuk, genetik ilim alanlarında yayınlanan uluslarası dergileri ve kitapları içermekmedir. Akademisyenler tarafından incelenen 15’ten fazla dergi ve kitaplar yayınlanıyor.

     

 

ISER PUBLICATIONS, ISER Yayıncılık tarafından yayınlanan açık erişimde olan dergilerin elektronik varitabanı. Şu anda «EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education», «Eurasian Journal of Analytical Chemistry», «Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education», «Annals of Medicine and Medical Education», «Eurasian Journal of Anthropology», «Computers and Children», «International Journal of Environmental and Science Education», «Mathematics Education» adlı bilimsel dergilerin bütün arşivini içermektedir.

     

 

Math-Net.Ru, Rusya’nın matematik alanındaki açık erişimde olan elektronik veritabanıdır. Bu veritabanında matematik ve analiz, fizik, kimya, iletişim alanlarında üniversiteler tarafından yayınlanan 65’ten fazla ilmi dergiler arşivi ile birlikte bulunmaktadır.

     

 

Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) - «Agricultural Journal», «Asian Journal of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «International Business Management», «International Journal of Electrical and Power Engineering», «International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences», «International Journal of Soft Computing», «International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application» , «International Journal of Tropical Medicine», «Journal of Economics Theory», «Research Journal of Agronomy», «Research Journal of Animal Sciences», «The Social Sciences», «The Cardiology» adlı ilmi dergilerin arşivini içeren açık erişimde olan veritabandır.

     

 

Dünya Dijital Kütüphanesi (WDL), farklı ülkelerin kültürlerini temsil eden malzemelerin çok sayıda ve çok dilli bir biçimde ücretsiz internet erişimini sağlamaktadır.
Dijital Dünya Kütüphanesinin ana hedefleri:
• uluslararası ve kültürlerarası anlayışın geliştirilmesi.
• İnternet üzerinde kapsam ve kültürel içerik çeşitliliğinin genişletilmesi.
• eğitimciler, akademisyenler ve tüm ilgili kişiler için kaynakların sağlanması.
• Ülke içinde ve ülkeler arasında dijital teknolojideki açığı kapatmak için ortak kurumların kapasitesitesinin arttırılması.

     

 

200'e yakın tüm alanındaki açık erişimdeki bilimsel dergileri içermektedir.

     

 

Polpred.com Обзор СМИ.Medya incelemeleri. Önemli yayınların arşivi el ile toplanıyor. 26 alanda/ 600 kaynak/ 8 Rusya federal ilçeleri/ 235 ülke ve bölgeler/ en önemli bilgiler/ 3000 Vip personelin yazılar ve röportajları içermektedir. Her gün binlerce haber, Rusça metin, 15 yıl için iş basını ve enformasyon ajanslarının milyonlarca en iyi haberleri. Farklı seçenekler ile arama. Bir tıklamada Word’a yüzlerce makale yükleme. Ülke ve şubelere göre internet hizmetleri.