eLIBRARY bilimsel elektronik kütüphanesi, 4800'den fazla açık erişimde olan dergi, 5600'ün üzerine Rus bilimsel ve teknik dergileri dahil eden 26 milyondan fazla ilmi makaleleri ve yayınları içeren bilim ve teknoloji, tıp ve eğitim alanında en büyük bir Rus bilgi ve analitik portalıdır.

     

 

TAYLOR & FRANCIS yayıncılığının açık erişimdeki kitapları

     

 

DOAB, 35 yayınevinden 1255 akademik kitaba , 139 yayıncıdan 4257 hakemli kitaba erişim ücretsiz sağlamaktadır.

     

 

agriRxiv, yayınlanmamış tarım bilimi ön baskılarının ücretsiz, açık erişim kaynağıdır.

     

econbiz

 

EconBiz, ZBW - Leibniz Ekonomik Bilgi Merkezi ile Köln Üniversite ve Şehir Kütüphanesi'nin (USB Köln) ortak bir projesi olarak oluşturduğu veri tabandır. Bu veri tabanda ekonomi ve işletme üzerine bilimsel yayınlar, yüksek puan alan dergi, kitap makaleleri, güncel ekonomi ve iş araştırmaları, e-kitaplar mevcuttur.

     

arkitekt

 

Mimarlar Odası tarafından hazırlanmış olan veri tabanı, Arkitekt Dergisi’nin 1931-1980 yıllarını tam metin olarak kapsamaktadır.

     

biorxiv

 

bioRxiv, tam ancak yayınlanmamış el yazmaları olan hazır baskıların dağıtımı içindir. Yeni, doğrulayıcı veya çelişkili bulguları bildiren araştırma makaleleri yayınlanabilir. Şekiller, tablolar ve veri setleri gibi araştırma makalelerinin tek tek bileşenleri bioRxiv'e kayıt için uygun değildir.

     

harman

 

TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler ile arama motoru servisleri arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. Ulusal Kurumsal Açık Arşiv içeriklerinin üst verilerinin harmanlanması ve yayınlara Harman adresi üzerinden erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

     

mimarlik

 

Türkiye Mimarlar Odası tarafından 1963 yılından beri yayımlanan, Türkiye’nin en uzun soluklu ve en yüksek tiraja sahip mimarlık dergisidir. İki ayda bir, yılda 6 sayı olarak yayımlanmaktadır. Derginin her sayısında, dönemin gündeminde yer alan ve gündem oluşturması hedeflenen temalar, konunun uzmanları tarafından dosya olarak ele alınmaktadır. Derginin 50. yılı olan 2013 yılından itibaren ise, 1963 yılından beri yayımlanan tüm sayıların tam metin ve görsellerine ulaşılabilmekte; arama motoru ile taranabilmektedir. 2014 yılı itibarıyla basılı dergi ile eşzamanlı olarak web sitesinden ücretsiz olarak izlenebilen Mimarlık, 2015 yılı Ocak-Şubat sayısıyla birlikte Facebook üzerindeki www.facebook.com/mimarlikdergisi sayfasından da takip edilebilmektedir.

     

turkomp

 

Ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlerin, besin öğeleri bileşimlerinin ve enerji değerlerinin yer aldığı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı TürKomp’a hoşgeldiniz. TürKomp’ta 14 gıda grubundan 580 gıdaya ait 100 gıda bileşeni için yaklaşık 63.000 gıda bileşeni ve enerji değeri verisi bulunmaktadır. Aramalar menüsünden gıdaya, bileşene, beslenmeye ve gıda gruplarına göre arama yaparak gıdaların besin ögeleri ve enerji değerlerine ulaşabilir; bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz. Beslenme çantası ile, günlük diyetinizde yer alan gıdaların içeriğini kolaylıkla hesaplayabilir ve gıdaları karşılaştırma uygulamasıyla 2 farklı gıdaya ait bileşen değerlerini aynı ekran üzerinde görebilirsiniz. Gıda tanımlama sistemi Langual ile benzer özelliklere sahip gıdaları başka ülkelere ait veri tabanlarında yer alan verilerle de karşılaştırabilirsiniz.

     

turkdilkurumu

 

Türk Dil Kurumunun süreli yayınlarından olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi ile Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi bir veri tabanında toplanarak tam metin olarak kullanıma sunulmuştur. Veri tabanında Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten'den 903, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi'nden 489 ve Türk Dili Dergisi'nden 20.038 olmak üzere toplam 21.430 yazı bulunmaktadır.

     

isamom

 

Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 31.585’ten fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.

     

isamom

 

Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veritabanında bibliyografik künyelerin (şu an itibariyle 61.000 adet) yanı sıra izni alınabilen makalelerin tam metinleri PDF olarak (şu an itibariyle 54.500 PDF) verilmiştir.

     

islamansiklopedisi

 

2013 yılı sonunda 44 cilt halinde baskısı tamamlandıktan sonra iki ek cildi yayımlanan TDV İslâm Ansiklopedisi, 2014 yılı başında Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir hizmeti olarak internet üzerinden ücretsiz erişime açıldı. Dört yıl boyunca araştırmacılar başta olmak üzere kullanıcılardan yoğun ilgi gördü. www.islamansiklopedisi.info adresi üzerinden yayımlanan web sitesi, matbu ansiklopedideki cilt ve sayfa düzenini esas alan bir tasarıma göre maddelere hem web sayfası hem de PDF formatında erişim sağlayan ve madde içeriklerinde kelime/bilgi araması imkânı sunan statik bir yapıda hazırlanmıştır.

     

arxiv

 

1991 yılında kurulmuş ve Cornell Üniversitesi tarafından işletilen, araştırma makaleleri için elektronik bir arşiv olan veri tabanı fizik, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, doğrusal olmayan bilimler ve nicel biyoloji konularında tam metin makaleler içermektedir.

     

 

1findrElsevier kampanyası tarafından yönetilen ve 100’den fazla ülkede ve dilde ve alanda yayınlanmakta olan, başka indekslerde taranmayan hakemli dergileri içeren açık erişimdeki veri tabandır. Veri tabanda 30 bilyondan fazla makale bulunmaktadır.

     

 

IMF eLibrary (Uluslararası Para Fonu Veritabanı) bu veritabanımızda genel ekonomi, küreselleşme, gelişme, ticaret, teknik yardım, demografi, gelişmekte olan piyasalar, politıka önerileri, yoksulluğun önlenmesi ve başka konular üzerinde bilğilere sahip ola bilirsiniz. IMF veritabanında statistik olarak 14,000 binden fazla bilğiler yayımlanmıştır.

     

 

Horizon Research Publishing (HRPUB), çok çeşitli akademik disiplinleri kapsayan hakemli dergileri yayınlama yoluyla akademik araştırma ve bilimsel topluluklara hizmet veren dünya çapında bir açık erişim yayıncısıdır. Araştırmacılar ve akademisyenler için uluslararası bir akademik organizasyon olarak, araştırmacılara, yazarlara, akademik profesörlere ve öğrencilere geniş bir alanda en ileri bilimsel başarıları sağlamak ve aralarında akademik değişimi kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz.

     

 

Elektronik dergi kütüphanesi, her alandaki araştırmaların 93144 adet ismini içerir, buna dahil internet üzerinden olanlar 19298 adettir. Toplayıcılar tarafından sağlanan 112674 dergi listelenmiştir. EZB, herkese ücretsiz olarak temin edilen 59308 dergi içerir. Buna ek olarak, katılan kütüphaneler kullanıcılarına abone oldukları dergilere erişimlerini sağlar.

     

 

PubMed Central (PМС), Ulusal Tıp Kütüphanesi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri biyomedikal ve yaşam bilimleri hakkındaki dergi edebiyatın ücretsiz tam metin arşividir.

     

 

Science Alert, açık erişimde olan uluslararası dergilerin akademik yayıncısıdır. Ayrıca akademik ve mesleki alanlarda 150’den fazla seçilmiş dergileri yayınlıyor. Şu anda Science Alert elektronik veritabanında biyomedikal, iş, iktisat, kimya, bilgi işlem, iletişim, mühendislik, tıp, matematik, sosyal alanlarda açık erişimde olan dergileri içermektedir.

     

 

AENSI Publısher (American-Eurasian Network for Scientific Information Journals) açık erişimde olan elektronik veritabanı “Advances in Environmental Biology”, “Advances in Natural and Applied Sciences”, “American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture”, “Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Medicine”, “Global Journal of Biodiversity Science and Management”, “Global Journal of Medicinal Plant Research”, “Global Journal of Plant Ecophysiology”, “Research Journal of Fisheries and Hydrobiology (RJFH)”, “Journal of Applied Sciences Research”, “Research Journal of Agriculture and Biological Sciences”, “Research Journal of Animal and Veterinary Sciences”, “Research Journal of Social Sciences” adındaki bilimsel dergilerin bütün arşivini içermektedir.

     

 

Asian Economic and Social Society (AESS) açık erişimde olan elektronik veritabanı “Asian Economic and Financial Review”, “International Journal of Asian Social Science”, “Journal of Asian Scientific Research”, “International Journal of English Language and Literature Studies”, “Asian Journal of Agriculture and Rural Development”, “Asian Journal of Empirical Research”, “Journal of Asian Business Strategy”, “Asian Development Policy Review”, “Asian Journal of Economic Modelling”, “Energy Economics Letters” adındaki bilimsel dergilerin bütün arşivini içermektedir.

     

 

PressAcademia açık erişimde olan elektronik veritabanı “Journal of Business, Economics and Finance (JBEF)”, “Journals of Economics, Finance and Accounting (JEFA)”, “Jornal of Management, Markating and Logistics (JMML)”, “Research Journal of Business and Management (RJBM)” adındaki bilimsel dergilerin bütün arşivini ve “Global Business Research Congress” adındaki konferans bildirilerini içermektedir.

     

 

OMICS International, açık erişimde olan elektronik veritabanı, tıp, kimya, biyoloji, bilgi işlem, matematik, fizik, tarım, gıda mühendisliği, veteriner, psikoloji, sosyal ve siyasi bilimler, iş gibi alanlarda 1000’den fazla bilimsel dergileri ve 700’den fazla bilimsel konferans çalışmalarını içermektedir.

     

 

Scientific Research Publishing, açık erişimde olan dergilerin akademik yayıncısıdır. Ayrıca akademik kitapları ve konferans çalışmalarını yayınlıyor. Şu anda SCIRP biyomedikal, iş, iktisat, kimya, bilgi işlem, iletişim, doğa koruma bilimi, mühendislik, tıp, fizik, matematik, sosyal ve beşeri bilimler alanında 200’den fazla açık erişimde olan dergileri içermektedir.

     

 

Hikari Ltd – uluslararası düzeyde yayınlanmış tam metinli dergi ve kitapların veritabanı. Matematik, fizik, kimya, bilgi işlem, teknoloji ve mühendislik, doğa koruma bilimi, biyoloji, tıp, iktisat ve maliye alanında 20 başlıklardaki dergiler bulunmaktadır.

     

 

Dergi rehberi, online bedava, tam metinli, ilmi, çok dile tercüme edilip ve çeşitli bölümlere ayrılıp eleştirilmiş dergilerdir. Şimdiki zamanda dergi rehberi 1503 Adet dergi adını içeriyor, bunların arasında 380 adedi makale adıyla aranabilir.
Kırgızca kullanım kılavuzu 
Rusça kullanım kılavuzu

     

 

Açık erişimde olan Oapen kitap veritabanında 2600 adet elektronik kitap mevcuttur.

     

 

Açık erişimde olan İntechOpen yayınevinin kitap veritabanında 2570 adet elektronik kitap mevcuttur.

     

 

Global Advanced Research Journals - Tarım, Sanat, Eğitim, Biyolojik, Mühendislik, Hukuk, Tıp, Fizik, Sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel dergileri içeren açık erişimdeki veritaban.

     

 

“Academic Journals TÜBİTAK” TÜBİTAK’ın bilimsel dergileri

     

 

"Dergipark" TÜBİTAK ULAKBİM tarafından oluşturulan, Türkiye'de yayımlanan akademik dergilerin tam metinli elektronik veritabanıdır.

     

 

“TR Dizin” TÜBİTAK ULAKBİM tarafından oluşturulan; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk alanındaki atıf indekslerinden oluşan veritabandır.

     

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kitaplığının Veritabanında 4.760 cilt yazma eser, çok özel koleksiyonları bünyesinde bulunduran Evrak Koleksiyonu, 40.000’e yakın Arap harfli eser, sayısı 24.000’leri bulan yabancı dil kitap koleksiyonu, 490 adet albüm, Türkiye ve İstanbul konulu kartpostallar, haritalar, süreli yayınlar, Ermenice kitaplar, Atatürk kitaplığı tarafından hazırlanan makaleler veritabanı bulunmaktadır.

     

 

Kamla-Raj Enterprises elektronik veritabanı ekoloji, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, iletişim, tarih ve arkeoloji, bioloji, psiholoji, matematik, antropoloji, tıp, hukuk, genetik ilim alanlarında yayınlanan uluslarası dergileri ve kitapları içermekmedir. Akademisyenler tarafından incelenen 15’ten fazla dergi ve kitaplar yayınlanıyor.

     

 

ISER PUBLICATIONS, ISER Yayıncılık tarafından yayınlanan açık erişimde olan dergilerin elektronik varitabanı. Şu anda «EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education», «Eurasian Journal of Analytical Chemistry», «Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education», «Annals of Medicine and Medical Education», «Eurasian Journal of Anthropology», «Computers and Children», «International Journal of Environmental and Science Education», «Mathematics Education» adlı bilimsel dergilerin bütün arşivini içermektedir.

     

 

Math-Net.Ru, Rusya’nın matematik alanındaki açık erişimde olan elektronik veritabanıdır. Bu veritabanında matematik ve analiz, fizik, kimya, iletişim alanlarında üniversiteler tarafından yayınlanan 65’ten fazla ilmi dergiler arşivi ile birlikte bulunmaktadır.

     

 

Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) - «Agricultural Journal», «Asian Journal of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «International Business Management», «International Journal of Electrical and Power Engineering», «International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences», «International Journal of Soft Computing», «International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application» , «International Journal of Tropical Medicine», «Journal of Economics Theory», «Research Journal of Agronomy», «Research Journal of Animal Sciences», «The Social Sciences», «The Cardiology» adlı ilmi dergilerin arşivini içeren açık erişimde olan veritabandır.

     

 

Dünya Dijital Kütüphanesi (WDL), farklı ülkelerin kültürlerini temsil eden malzemelerin çok sayıda ve çok dilli bir biçimde ücretsiz internet erişimini sağlamaktadır.
Dijital Dünya Kütüphanesinin ana hedefleri:
• uluslararası ve kültürlerarası anlayışın geliştirilmesi.
• İnternet üzerinde kapsam ve kültürel içerik çeşitliliğinin genişletilmesi.
• eğitimciler, akademisyenler ve tüm ilgili kişiler için kaynakların sağlanması.
• Ülke içinde ve ülkeler arasında dijital teknolojideki açığı kapatmak için ortak kurumların kapasitesitesinin arttırılması.

     

 

200'e yakın tüm alanındaki açık erişimdeki bilimsel dergileri içermektedir.

     

 

Polpred.com Обзор СМИ.Medya incelemeleri. Önemli yayınların arşivi el ile toplanıyor. 26 alanda/ 600 kaynak/ 8 Rusya federal ilçeleri/ 235 ülke ve bölgeler/ en önemli bilgiler/ 3000 Vip personelin yazılar ve röportajları içermektedir. Her gün binlerce haber, Rusça metin, 15 yıl için iş basını ve enformasyon ajanslarının milyonlarca en iyi haberleri. Farklı seçenekler ile arama. Bir tıklamada Word’a yüzlerce makale yükleme. Ülke ve şubelere göre internet hizmetleri.

     

 

KYRLIBNET'in açık olan arşivleri