VETİS - Veri Tabanı Erişim ve İstatistik Sistemi

     

 

“Web of Science” veritabanı Dünya çapında etki değeri (impact factor) yüksek olan, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve İnsani Bilimler alanında 12.800’den fazla bilimsel dergileri ve 12.000 konferans bildirisini kapsayan, Clarivate Analytics (Thomson Reuters) firmasına ait çok disiplinli atıf indekslerinden oluşan veritabandır.
Alıntı raporunu oluşturma

     

 

Taylor and Francis Journals Online bu veritaban, üniversite yayınevi ve dünyadaki dergi yayınevlerinin en büyügüdür. Veritaban bütün alandaki 17 bine kadar bilimsel dergileri içermektedir.

     

 

JSTOR Veritabanı, Area Studies (521 titles), Arts (857 titles), Business and Economics (1306 titles), History (3767 titles), Humanities (3879 titles), Law (432 titles), Medicine and Allied Health (356 titles), Science and Mathematics (1642 titles), Social Sciences (5566 titles) konulardaki İngilizce bilimsel dergilerin elektronik şeklini içermektedir.

     

 

eLFL.Direct projesi çerçevesinde Kırgızistan’a sosyal ve tarih, dil ve tıp konusunda olan genel olarak 16 binden fazla süreli yayın ve rehber yayınların adı katılmış EBSCO’nun 11 veritabanına erişim sunulmuştur.
Şifreli

     

 

Karmaşık yasal bilgiler. Bu normatif teknik dokümantasyon ve normatif hukuki işlemler metinlerini, mevzuatla ilgili yorumları, Yargıtay kararı, yargısal denetimi ve diğer birçok bilgiyi içeriyor.

     

 

Manas eLibrary kütüphanemiz tarafından yapılan elektronik veritaban. 4572 fazla electronic kitaplar bulunmaktadır. Sadece üniversite içinde kullana bilirsiniz.

     

 

Türkistan Derlemesi, 594 cilden oluşan ve Orta Asya Türk halklarının tarihini 18. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başına kadar yansıtan, dünyada çok nadir bulunan bir tarihsel kaynakdır.

     

 

Veritaban İş, Beşeri ve Sosyal bilimler, Fen ve Tıp bilimleri ile ilgili 824ten fazla dergi içermektedir.

     

 

Oxford University Journals, sanat ve beşeri bilimler, hukuk, tıp ve sağlık, sosyal bilimler, matematik v.s. alanlarında 260 adet ilmi ve araştırma dergileri bulunmaktadır.

     

 

De Gruyter Journal Collection, bilimsel araştırmanın tüm alanlarını kapsayan 210'dan fazla dergiye erişim sağlar: uygulamalı bilimler, işletme ve yönetim, beşeri bilimler, hukuk, tıp ve sağlık, matematik, sosyal bilimler v.s.

     

 

E-Duke Journals Scholarly Collection” Veritabanı Duke Üniversitesinin Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında 44 adet dergiyi içermektedir.

     

 

Royal Society Journals Collection - veritaban fizik ve bioloji alanında 11 derginin tam metnini 1665 yılına kadar olan sayılarını da içermektedir.

     

 

Mathematical Science Publishers (MSP). Veri taban matematik alanındaki 17 adet hakemli dergileri içermektedir.

     

 

IMechE dergileri, 1847'den günümüze makine mühendisliğinin tüm yönlerini kapsar. IMechE'nin 16 bilimsel makalesi de dahil olmak üzere diğer 18 dergiden her biri, makine mühendisliğinde daha fazla aydınlatma derinliği sunmak için belirli bir teknoloji alanına ayrılmıştır.

     

 

Fizik Enstitüsü veritabanı 42 dergi adını içermektedir. Fizik Enstitüsünün on yıllık arşivi ile birlikte bütün dergilere ödemesiz online erişim sunulmaktadır. Temel işlevsel imkanlar arasında gelişmiş ayrı materyaller, çoklu ortam ve HyperCiteTM teknolojileri bulunmaktadır. HyperCiteTM kullanıcılara seçilmiş makalelerdeki alıntı yapılanları ve makaleleri bulmaya izin vermektedir. Bu araç INSPEC veritabanı ve Los-Alamos e-print server elektronik yayınlar servisi ve diğer birçok yayınevlerinin online dergileri gibi dış kaynakları bahsediyor.

     

 

“Edward Elgar Journals & eBooks” veritabanı Hukuk, İktisat, İşletme ve Yönetim alanında 5 bilimsel dergiyi (Journal of Human Rights and the Environment, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Review of Keynesian Economics, European Journal of Economics and Economic Policies, Leadership and the Humanities konularında) ve Finans, Yenilikçi Gelişim, Kurumsal Yönetim, Sağlık, Göç, Fikri Mülkiyet Hakları, Hukuk Reformu v.b. alanlardaki 187 adet elektronik kitabı içermektedir.

     

 

OpenEdition Beşeri ve Sosyal Bilimlerdeki bilimsel bilgilerin hizmetinde kapsamlı bir dijital yayıncılık altyapısıdır.

     

 

AGORA – tarım konusundaki elektronik veritabanı, tarımla ve ona yakın alanlarla (biyolojik ve çevre hakkındaki sosyal ilimlerle) ilgili ilmi dergilere bedava erişim sağlamaktadır. AGORA, Blackwell Publishing, Kluwer Academic Publishers, Lippincott, Oxford University Press, Springer-Verlag, Elsevir vs. gibi dünyaca tanınan 500’den fazla dergi içermektedir.
Şifreli

     

 

HINARI, açık erişimde olan elektronik veritabanı, tıp ve sağlık alanıyla ilgili yayınları içermektedir. Elektronik veritabanda 14000’den fazla dergi (30 çeşidli dillerde yayınlanmış), 46000’e yakın elektronik kitap bulunmaktadır. Veritabanda yer alan bilgi kaynakları 100’den fazla ülke araştırmacıları için kullanıma açıktır.
Şifreli

     

 

OARE- bioloji, biotehnoloji, genetic, bitki, botanik, hava durumu, ekoloji, enerji, çevre, cografiya, miğrasyon, zooloji, su, hayvanlar ve başka alanlardaki bilğiler toplanmıştır. 100 ülkeden 5710 fazla bilimsel derğiler bulunmaktadır.
Şifreli

     

 

ARDI (Geliştirme ve Yenilik Araştırma Erişimi) - Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından koordine edilmektedir. Açık erişimde olan bu elektronik veritaban 500'den fazla kurumların 19.000 kadar dergi, 5100’den fazla elektronik kitap ve 20 diğer bilgi kaynaklarını içermektedir. 
Şifreli

     

 

GOALI - Hukuki bilgilere küresel çevrimiçi erişim, gelişmekte olan ülkelerde yasal araştırma ve eğitime ücretsiz veya düşük maliyetli çevrimiçi erişim sağlayan yeni bir programdır.
Şifreli

     

 

Açık erişimdeki veritabanlar