“Web of Science” veritabanı Dünya çapında etki değeri (impact factor) yüksek olan, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve İnsani Bilimler alanında 12.800’den fazla bilimsel dergileri ve 12.000 konferans bildirisini kapsayan, Clarivate Analytics (Thomson Reuters) firmasına ait çok disiplinli atıf indekslerinden oluşan veritabandır.
Alıntı raporunu oluşturma

     

 

Taylor and Francis Journals Online bu veritaban, üniversite yayınevi ve dünyadaki dergi yayınevlerinin en büyügüdür. Veritaban bütün alandaki 17 bine kadar bilimsel dergileri içermektedir.

     

 

JSTOR Veritabanı, Area Studies (521 titles), Arts (857 titles), Business and Economics (1306 titles), History (3767 titles), Humanities (3879 titles), Law (432 titles), Medicine and Allied Health (356 titles), Science and Mathematics (1642 titles), Social Sciences (5566 titles) konulardaki İngilizce bilimsel dergilerin elektronik şeklini içermektedir.

     

 

eLFL.Direct projesi çerçevesinde Kırgızistan’a sosyal ve tarih, dil ve tıp konusunda olan genel olarak 16 binden fazla süreli yayın ve rehber yayınların adı katılmış EBSCO’nun 11 veritabanına erişim sunulmuştur.

     

 

Karmaşık yasal bilgiler. Bu normatif teknik dokümantasyon ve normatif hukuki işlemler metinlerini, mevzuatla ilgili yorumları, Yargıtay kararı, yargısal denetimi ve diğer birçok bilgiyi içeriyor.

     

 

Manas eLibrary kütüphanemiz tarafından yapılan elektronik veritaban. 2528 fazla electronic kitaplar bulunmaktadır. Sadece üniversite içinde kullana bilirsiniz.

     

 

Türkestan Derlemesi, 594 cilden oluşan ve Orta Asya Türk halklarının tarihini 18. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başına kadar yansıtan, dünyada çok nadir bulunan bir tarihsel kaynakdır.

     

 

Veritaban İş, Beşeri ve Sosyal bilimler, Fen ve Tıp bilimleri ile ilgili 824ten fazla dergi içermektedir.

     

 

Fizik Enstitüsü veritabanı 42 dergi adını içermektedir. Fizik Enstitüsünün on yıllık arşivi ile birlikte bütün dergilere ödemesiz online erişim sunulmaktadır. Temel işlevsel imkanlar arasında gelişmiş ayrı materyaller, çoklu ortam ve HyperCiteTM teknolojileri bulunmaktadır. HyperCiteTM kullanıcılara seçilmiş makalelerdeki alıntı yapılanları ve makaleleri bulmaya izin vermektedir. Bu araç INSPEC veritabanı ve Los-Alamos e-print server elektronik yayınlar servisi ve diğer birçok yayınevlerinin online dergileri gibi dış kaynakları bahsediyor.

     

 

“Edward Elgar Journals & eBooks” veritabanı Hukuk, İktisat, İşletme ve Yönetim alanında 5 bilimsel dergiyi (Journal of Human Rights and the Environment, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Review of Keynesian Economics, European Journal of Economics and Economic Policies, Leadership and the Humanities konularında) ve Finans, Yenilikçi Gelişim, Kurumsal Yönetim, Sağlık, Göç, Fikri Mülkiyet Hakları, Hukuk Reformu v.b. alanlardaki 187 adet elektronik kitabı içermektedir.

     

 

E-Duke Journals Scholarly Collection”  Veritabanı Duke Üniversitesinin Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında 44 adet dergiyi içermektedir.

     

 

AGORA – tarım konusundaki elektronik veritabanı, tarımla ve ona yakın alanlarla (biyolojik ve çevre hakkındaki sosyal ilimlerle) ilgili ilmi dergilere bedava erişim sağlamaktadır. AGORA, Blackwell Publishing, Kluwer Academic Publishers, Lippincott, Oxford University Press, Springer-Verlag, Elsevir vs. gibi dünyaca tanınan 500’den fazla dergi içermektedir.
Şifreli
Türkçe kullanım slaydı

     

 

HINARI, açık erişimde olan elektronik veritabanı, tıp ve sağlık alanıyla ilgili yayınları içermektedir. Elektronik veritabanda 14000’den fazla dergi (30 çeşidli dillerde yayınlanmış), 46000’e yakın elektronik kitap bulunmaktadır. Veritabanda yer alan bilgi kaynakları 100’den fazla ülke araştırmacıları için kullanıma açıktır.
Şifreli
Türkçe kullanım slaydı

     

 

OARE- bioloji, biotehnoloji, genetic, bitki, botanik, hava durumu, ekoloji, enerji, çevre, cografiya, miğrasyon, zooloji, su, hayvanlar ve başka alanlardaki bilğiler toplanmıştır. 100 ülkeden 5710 fazla bilimsel derğiler bulunmaktadır.
Şifreli

     

 

ARDI (Geliştirme ve Yenilik Araştırma Erişimi) - Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından koordine edilmektedir. Açık erişimde olan bu elektronik veritaban 500'den fazla kurumların 19.000 kadar dergi, 5100’den fazla elektronik kitap ve 20 diğer bilgi kaynaklarını içermektedir. 
Şifreli

     

 

"New England Journal of Medicine" - Tıp konusunda olan haftalık dergidir.

     

 

Üniversitemizin elektronik dergileri.

     

 

Birkaç üniversite ve Kırgızistan ilmi teşkilatlarının tam metinli tez çalışmalarının açık elektronik arşivi (KRAD). Bu proje bugün ülkenin 14 baş kütüphanelerini birleştirmektedir. Şu anda koleksiyonda 173 adet otoreferat, 2 adet tez çalışması ve 1 adet monografi yerleştirilmiştir. Bütün yazarlar ile açık yayınlama ve internet ağı kullanıcılarının açık erişmesi için müellif sözleşmesi yapılmıştır.

     

 

Milli kütüphanede, Milli İlimler Akademisinde, Milli Üniversitede, Isık-Köl vilayet kütüphanesinde bulunan “Kırgızistan” konusunda 113 nüsha eski ve değerli eserlerin elektronik varyantını içerir.

     

 

Polpred.com Обзор СМИ.Medya incelemeleri. Önemli yayınların arşivi el ile toplanıyor. 26 alanda/ 600 kaynak/ 8 Rusya federal ilçeleri/ 235 ülke ve bölgeler/ en önemli bilgiler/ 3000 Vip personelin yazılar ve röportajları içermektedir. Her gün binlerce haber, Rusça metin, 15 yıl için iş basını ve enformasyon ajanslarının milyonlarca en iyi haberleri. Farklı seçenekler ile arama. Bir tıklamada Word’a yüzlerce makale yükleme. Ülke ve şubelere göre internet hizmetleri.

     
     

 

Veritaban fizik ve bioloji alanında 10 derginin tam metnini 1665 yılına kadar olan sayılarını da içermektedir.

     

 

Veritaban bilimin bir çok alanındaki 384 dergini içermektedir.

     

 

Oxford Journals, Oxford Üniversitesi “Oxford University Press” yayınevinin bir bölümüdür. Bu veritabanda ders alanlarının geniş bir tayfını içine alan ve üçten biri ilmi toplum ve diğer uluslar arası kurumlar işbirliğinde yayınlanan 400 adet ilmi ve araştırma dergileri bulunmaktadır.

     

 

IMF eLibrary (Uluslararası Para Fonu Veritabanı) bu veritabanımızda genel ekonomi, küreselleşme, gelişme, ticaret, teknik yardım, demografi, gelişmekte olan piyasalar, politıka önerileri, yoksulluğun önlenmesi ve başka konular üzerinde bilğilere sahip ola bilirsiniz. IMF veritabanında statistik olarak 14,000 binden fazla bilğiler yayımlanmıştır.

     

 

Oxford Reference Online genel yayınevi veritabanı disiplinlerin (sosyal ve edebiyat bilimleri, tıp, ticaret ve bilgisayar teknolojisi) genel tayfını oluşturan 130 adet bilinen rehber yayın ve sözlükleri içermektedir.

     

 

Oxford İngilizce Online Sözlük (Oxford English Dictionary), dünyaca bilinen Oxford İngilizce sözlüğünün online şekli. 600 binden fazla kelime içerir, İngiliz dilinin 1500 yıllık tarihi gelişimini gözetleyebiliyor; dünyada en büyük dilbilim sözlüğü sayılır.