KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2021-2022 YILLIK İŞ PLANI

Tarih İşin Tanımı
Eylül 2021
 • Okuyucu kayıtların Başlatılması, Öğrenci İşler Dairesi Başkanlığından öğrenci bilgilerinin alınması, kütüphane otomasyon programına aktarılması.
 • Güz Dönemi için Ders kitapların dağıtımı.
 • Kütüphane Kullanıcıları için Bilgilendirme, Tanıtım, Yönlendirme işleri.
Ekim 2021
 • Güz Dönemi için Ders kitapların dağıtımı.
 • Kütüphane Kullanıcıları için Bilgilendirme, Tanıtım, Yönlendirme işleri.
 • Materyal Sağlama Takvimine göre Birimlerden gelen taleplerin toplanması, Talep kontrolünün yapılması.
 • Kitap Temin Komisyonu'nun toplanması, kararların alınması ve Rektörlük Makamına Sunulması.
 • Hasarlı kitapların toplanması tamir ve ciltlenme yapılması için işlemlerin yapılması.
Kasım 2021
 • Kütüphane Kullanıcıları için Bilgilendirme, Tanıtım, Yönlendirme işleri.
 • 2022 yılın birinci yarıyıl için süreli yayın aboneliğinin yapılması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre).
 • Birimlerden talep edilmiş Kitapların satın alınması, sağlanması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre).
Aralık 2021
 • Kütüphane Kullanıcıları için Bilgilendirme, Tanıtım, Yönlendirme işleri.
 • Güz Dönemine dağıtılmış Ders kitapların iade alınması.
 • Kütüphanemizin genel temizliği, okuma salonların tamirat ve badana boya işleri.
 • Yıllık raporların hazırlanması.
Ocak 2022
 • Yaz Dönemi için Ders kitapların dağıtımı.
 • Güz Dönemine dağıtılmış Ders kitapların iade alınması.
 • Birimlerden talep edilmiş Kitapların satın alınması, sağlanması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre).
Şubat 2022
 • Hasarlı kitapların toplanması tamir ve ciltlenme yapılması için işlemlerin yapılması.
 • Bir önceki yılda abone olarak sağlanan bilimsel dergilerin takım olarak toplanması, ciltlenme yapılması için işlemlerin yapılması.
Mart 2022
 • • Ödünç almış materyalleri iade etmeyen borçlu okuyucular ile çalışmalar.
Nisan 2022
 • Materyal Sağlama Takvimine göre Birimlerden gelen taleplerin toplanması, Talep kontrolünün yapılması.
 • Kitap Temin Komisyonu'nun toplanması, kararların alınması ve Rektörlük Makamına Sunulması.
Mayıs 2022
 • 2022 yılın ikinci yarıyıl için süreli yayın aboneliğinin yapılması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre).
 • Birimlerden talep edilmiş Kitapların satın alınması, sağlanması (Kitap Temin Komisyonu'nun kararına göre).
Haziran 2022
 • Yaz Dönemine dağıtılmış Ders kitapların iade alınması.
 • Ödünç almış materyalleri iade etmeyen borçlu okuyucular ile çalışmalar.
 • Sayım Komisyonunun kurulması, kütüphane materyal sayımının yapılması.
 • Sayımda tespit edilmiş Hasarlı kitapların tamir ve ciltlenme yapılması için işlemlerin yapılması.
Temmuz 2022
 • Sayım sonucunun çıkartılması, Rektörlük Makamına rapor şeklinde bilgilendirilmesi.
 • Kütüphanemizin genel temizliği, okuma salonların tamirat ve badana boya işleri.
Ağustos 2022
 • • Yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklar.
 
Her gün Yapılacak İşler
 • Materyallerin kütüphane içi ve dışı dolaşımı sağlamak (Ödünç ve İade işi).
 • Yeni gelen materyallerin kataloglanması, sınıflanması ve kullanıma sunulması.
 • Süreli yayın sayı kontrolü ve bibliyografya kayıtları.
 • Web tasarım işleri, sistem hizmetleri, otomasyon programı arşivlenmesi ve bakımı.
 • Raf düzeltme işleri.
 • Bilgisayar salonu servisi.
 • Danışmanlık.
 • Fotokopi hizmeti.
 • Elektronik kitapların hazırlanması, Veri tabana aktarılması.
 • Tezleri ve makaleleri İntihal programından geçirilmesi.
 • “Bilimsel kataloğa” bilimsel yayınların girilmesi.
 • “Yazarlar” veri tabanına yazarların biyografisin girilmesi.