03.04.2019

       Sayın Okuyucularımız, Üniversitemiz için 01 Mayıs 2019 tarihine kadar "Emerald" veri tabanına denemeli erişimi açıldı. "Emerald" veri tabanı Muhasebe, Finans ve Ekonomi, İşletme, Yönetim ve Strateji, Eğitim, İnsan kaynakları, Eğitim ve Örgütsel Araştırma, Sağlık ve Sosyal Bakım, Bilgi ve Bilgi Yönetimi, Pazarlama, Operasyonlar, Lojistik ve Kalite, Mülk ve Yapay Çevre Yönetimi, Kamu Politikası ve Çevre Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Mühendislik, Kütüphanecilik alanlarında 310 e-dergi, 2.000'den fazla e-kitap ve 1.600'den fazla eğitim materyali portföyünü içermektedir.

Veritabana burdan ulaşabilirsiniz (www.emeraldinsight.com/)

 

* * *