12.09.2017

     Sayın okuyucularımız, Üniversitemiz için 2017 Eylül ayından itibaren “Токтом”Yasal Bilgi Sistemine erişim açıldı. 
“Токтом” Yasal Bilgi Sistemi Kırgızistan’la ilgili yasal bilgileri, normatif teknik dokümantasyon ile normatif hukuki işlemler metinlerini, mevzuatla ilgili yorumları, Yargıtay kararı, yargısal denetimi ve diğer birçok bilgiyi içeriyor. 
Bu sistemin kurulum rehberin burdan bulabilirsiniz.

 

* * *