КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИ
КИТЕПКАНА ЖАНА ИШ КАГАЗДАР БАШКАРМАЛЫГЫ
2021-2022 ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ИШ ПЛАНЫ

Датасы Аткарылуучу иштер
Сентябрь 2021
 • Окуучуларды каттоонун башталышы. Студенттер иштери башкармалыгынан студенттердин маалыматтарынын алынышы, китепкана автоматизация программасына өткөрүлүшү.
 • Биринчи семестр үчүн окуу китептеринин берилиши.
 • Студенттерге маалымат берүү, тааныштыруу, жол көрсөтүү иш-аракеттери.
Октябрь 2021
 • Окуу китептеринин семестрлик таратылышы.
 • Студенттерге маалымат берүү, тааныштыруу, жол көрсөтүү иш-аракеттери.
 • Материал топтоо календарына карата бөлүмдөрдөн келген талаптардын топтолушу, текшерилиши, китеп алуу комиссиясынын жыйналышы, чечимдин кабыл алынышы жана ректоратка жөнөтүлүшү.
 • Абалы начар китептердин оңдолушу.
Ноябрь 2021
 • Студенттерге маалымат берүү, тааныштыруу, жол көрсөтүү иш-аракеттери.
 • 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн мезгилдүү басылмаларга жазылуу (Китеп комиссиясынын чечими менен).
 • Бөлүмдөрдөн талап кылынган китептердин сатылып алынуусу (Китеп комиссиясынын чечими менен).
Декабрь 2021
 • Студенттерге маалымат берүү, тааныштыруу, жол көрсөтүү иш-аракеттери.
 • Биринчи семестр үчүн таратылган окуу китептеринин кайра алынышы.
 • Китепкананын жалпы тазалыгы жана оңдоп-түзөө иштери.
 • Жылдык отчеттун даярдалышы.
Январь 2022
 • Экинчи семестр үчүн окуу китептеринин тараталышы.
 • Биринчи семестр үчүн берилген китептердин кайра алынышы.
 • Бөлүмдөрдөн талап кылынган китептердин сатылып алынышы (китеп комиссиясынын чечими менен).
Февраль 2022
 • Айрылган китептердин оңдолушу.
 • Мурдагы жылы жазылган илимий журналдардын бардык сандарынын топтолуп оңдолушу.
Март 2022
 • Китепканага карыз болгон студенттер менен иш алып баруу
Апрель 2022
 • Материал топтоо календарына карата бөлүмдөрдөн келген талаптардын топтолушу, текшерилиши, китеп алуу комиссиясынын жыйналышы, чечимдин кабыл алынышы жана ректоратка жөнөтүлүшү.
Май 2022
 • 2022-жылдын экинчи жарым жылдыгы үчүн мезгилдүү басылмаларга абонент болуу (китеп комиссиясынын чечими менен).
 • Бөлүмдөрдөн талап кылынган китептердин сатылып алынышы (Китеп комиссиясынын чечими менен).
Июнь 2022
 • Экинчи семестр үчүн берилген китептердин кайра алынышы.
 • Китепканага карыз болгон студенттер менен иш алып баруу.
 • Саноо комиссиясынын түзүлүшү, китепкана материалдарынын саналышы.
 • Саноодо табылган айрык китептердин оңдолушу.
Июль 2022
 • Саноонун жыйынтыкталышы, Ректоратка отчет менен маалымат берүү.
 • Китепкананын жалпы тазалыгы жана оңдоп-түзөө иштери.
Август 2022
 • Жаңы окуу жылы үчүн даярдыктар.
 
Күн сайын аткарылуучу иштер
 • Китеп берүү жана алуу иши.
 • Жаңы келген материалдарды каталогго киргизүү жана колдонууга берүү.
 • Мезгилдүү басылмаларды эсептөө жана библиографияларды каттоо.
 • Веб баракчасын жаңылоо, системдик кызматтар, автоматизация программасынын архивделиши жана каралышы.
 • Текчелердеги китептерди түздөө.
 • Интернет сервиси.
 • Кеңеш берүү.
 • Ксерокөчүрмө кызматы.
 • Электрондук китептерди даярдоо, маалымат базага жүктөө.
 • Диссертацияларды, макалаларды антиплагиат программасынан өткөрүү.
 • “Илимий иштер каталогуна” илимий материалдарды киргизүү.
 • “Авторлор” базасына авторлордун өмүр баяндарын киргизүү.