МАКСАТЫ:

 1. Университеттин миссиясы жана милдетине ылайык окурмандардын ар кандай маалымат муктаждыгын канааттандыруу.
 2. Студенттердин билим алуу, илим изилдөө иштеринде активдүү роль ойноо.
 3. Университетибиздин максатына ылайык билим берүү жана илим изилдөө программаларын колдоо, окутуучу, студент жана илимпоздордун ар кандай илим изилдөө иштеринде керектүү маалымат булактарын топтоо жана камсыздоо.
 4. Маалымат камсыздоодо чек билбеген, убакыт менен жарышкан, дүйнөлүк баалуулуктарга ээ болгон заманбап жана кадыр-барктуу, маалымат жана үйрөнүү борбору болуу.
 5. Университетибиздин миссиясына ылайык билим берүү, илим изилдөө жана маалымат таратуу иштеринде заманбап технологияны колдонуу жана окурмандардын кызматына сунуу.

МИЛДЕТТЕР:

 1. Маалымат булактарын активдүү колдонууну камсыздоо.
 2. Керектүү маалыматты убагында камсыздоо.
 3. Окурмандардын ыраазычылыгын арттыруу.
 4. Жогорку кызмат түшүнүгүн үстөмдүк кылуу.
 5. Билим алуу жана илим изилдөөлөрдү колдоо.
 6. Сөз эркиндигине сый-урмат көрсөтүү.
 7. Окурмандардын муктаждыктарын биринчи орунга коюу.
 8. Башка мекемелер жана маалымат борборлору менен жакын кызматташтыкта болуу.
 9. Персонал арасында кесиптик жана социалдык биримдикти арттыруу.
 10. Персоналдын тынымсыз билим алуусу жана өсүшүн колдоо.
 11. Университетибиздин бардык бөлүмдөрү менен жакын кызматташтыкта болуу.
 12. Адилет башкаруунун түшүнүгүндө болуу.
 13. Коллектив менен чогуу иштөө.
 14. Бардык маалымат булактарына ээлик кылуу жана сактоо, коргоо.