eLIBRARY-илимий электрондук китепканасы 4800дөн ашуун журналдар ачык түрдө болгон 5600 орус илимий жана техникалык журналдарды камтыган 26 миллиондон көп илимий макалалары жана басмалары бар илим жана технология, дары-дармек, билим берүү жагында Орусиянын эң ири маалыматтык-аналитикалык порталы болуп эсептелет.

     

 

1findrElsevier компаниясы тарабынан негизделген, жүздөн ашык өлкөдө, тилде жана дисциплинада чыгып жаткан, башка индекстерде индекстелбеген рецензияланган илимий журналдарды камтыган ачык байланыштагы маалымат базасы. Бул маалымат базада 30 миллиондон ашык макала камтылган.

     

 

IMF eLibrary (Эл аралык валюталык фондунун маалымат базасы) - бул маалымат базадан макроэкономика, ааламдашуу, өнүгүү, соода-сатык, техникалык жардамдар, демография, базардын өнүгүшү, саясат суроолоруна кеңештер, жакырчылыкты жоюу жана башка көптөгөн маалыматтарды тапсаңыздар болот. IMF маалымат базасында 14000 миңден ашык статистикалык маалыматтар жарыяланган.

     

 

Horizon Research Publishing (HRPUB), - бир катар академиялык тармактарды камтыган илимий журналдарды чыгаруу жолу менен академиялык изилдөөлөр жана илимий жамааттарга кызмат кылган, бүт дүйнө боюнча ачык байланышта болгон бастырып чыгаруучу. Изилдөөчүлөр жана окумуштуулар үчүн болгон эл аралык илимий уюм катары, изилдөөчүлөргө, жазуучуларга, академиялык окутуучуларга жана студенттерге абдан өнүккөн илимий жетишкендиктерди бир катар багыттар боюнча берүүгө аракет кылабыз, ошондой эле алардын арасында академиялык алмашууга жардам көрсөтөбүз.

     

 

Электрондук журналдардын китепканасы бардык тармактардагы изилдөөлөрдүн 93144 аталыштарын камтыйт, анын ичинден 19298 интернетте болгондор. Топтоочулар тарабынан берилген 112674 даана журналдар дагы тизмеленди. Ал эми баарына бекер түрдө мүмкүн болгон EZB 59308 журналды камтыйт. Мындан тышкары катышуучу китепканалар өздөрүнүн колдонуучуларына жазылган журналдары үчүн кирүүгө уруксат берет.

     

 

PubMed Central (PМС) Улуттук дары китепканасынын АКШнын улуттук ден-соолук институттарынын биомедикалык жана жашоо илими жөнүндөгү журналдар адабиятынын бекер толук тексттүү архиви болуп эсептелет.

     

 

Science Alert, эл аралык деңгээлдеги илимий басмакана. Аталган басмакана академиялык жана кесиптик багыттагы 150дөн ашуун рецензияланган журналдарды чыгарат. Азыркы учурда Science Alert электрондук маалымат базасы ачык байланыштагы биомедицина, бизнес, экономика, химия, информатика, коммуникация, инженерия, медицина, математика, коомдук илидер тармагы боюнча илимий журналдарды камтыйт.

     

 

AENSI Publısher (American-Eurasian Network for Scientific Information Journals) - “Advances in Environmental Biology”, “Advances in Natural and Applied Sciences”, “American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture”, “Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Medicine”, “Global Journal of Biodiversity Science and Management”, “Global Journal of Medicinal Plant Research”, “Global Journal of Plant Ecophysiology”, “Research Journal of Fisheries and Hydrobiology (RJFH)”, “Journal of Applied Sciences Research”, “Research Journal of Agriculture and Biological Sciences”, “Research Journal of Animal and Veterinary Sciences”, “Research Journal of Social Sciences” аттуу илимий журналдардын толук архивин камтыган ачык байланштагы электрондук маалымат базасы.

     

 

Asian Economic and Social Society (AESS) “Asian Economic and Financial Review”, “International Journal of Asian Social Science”, “Journal of Asian Scientific Research”, “International Journal of English Language and Literature Studies”, “Asian Journal of Agriculture and Rural Development”, “Asian Journal of Empirical Research”, “Journal of Asian Business Strategy”, “Asian Development Policy Review”, “Asian Journal of Economic Modelling”, “Energy Economics Letters” аттуу илимий журналдардын толук архивин камтыган ачык байланштагы электрондук маалымат базасы.

     

 

PressAcademia – “Journal of Business, Economics and Finance (JBEF)”, “Journals of Economics, Finance and Accounting (JEFA)”, “Jornal of Management, Markating and Logistics (JMML)”, “Research Journal of Business and Management (RJBM)” аттуу илимий журналдардын толук архивин жана “Global Business Research Congress” аттуу конференциянын материалдарын камтыган ачык байланыштагы электрондук маалымат базасы.

     

 

OMICS International, медицина, химия, биология, информатика, математика, физика, айыл чарба, тамак аш инженериясы, ветеринария, психология, социалдык жана саясий илимдер, бизнес, сыяктуу тармактардагы 1000ден ашык илимий журналдарды жана 700дөн ашык илимий конференциялардын материалдарын камтыган ачык байланыштагы электрондук маалымат базасы.

     

 

Scientific Research Publishing, ачык байланыштагы журналдардын академиялык басмаканасы. Аталган басмакана академиялык китептерди жана конференция жыйнактарын чыгарат. Азыркы кезде SCIRP ачык байланыштагы биомедицина, бизнес, экономика, химия, информатика, коммуникация, жаратылышты коргоо илими, инженерия, медицина, физика, математика, коомдук жана гуманитардык илимдер тармактары боюнча 200дөн ашуун илимий журналдарды камтыйт.

     

 

Hikari Ltd - ачык байланыштагы, эл аралык деңгээлде жарыяланган илимий журналдардын толук текстүү электрондук маалымат базасы. Маалымат базада математика, физика, химия, информатика, технология жана инженерия, жаратылышты коргоо илими, биология, медицина, экономика жана финансы тармактарын камтыган 20 аталыштагы илимий журналдар бар.

     

 

DOAJ журналынын директориясы толук текстеги, көп тилдерде жана ар кайсыл категориядагы илимий рецензияларды камтыган ачык колдонуштагы журнал. Азыр бул директория 1503 аталыштагы журналдарды камтыйт. Алардын 380 журналы макала издөө мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Кыргызча колдонмо китепчеси 
Орусча колдонмо китепчеси

     

 

Ачык байланышта болгон Oapen электрондук китеп маалымат базасында 2600 даана электрондук китептер камтылган.

     

 

Ачык байланышта болгон İntechOpen басма үйүнүн электрондук китеп маалымат базасында 2570 даана электрондук китептер камтылган.

     

 

Global Advanced Research Journals - айыл чарба, санат, педагогика, инженерия, укук, медицина, физика, гуманитардык илим багытындагы илимий журналдарды камтыган ачык байланыштагы маалымат базасы.

     

 

"Academic Journals TÜBİTAK" TÜBİTAKтын илимий журналдары болуп эсептелет

     

 

"DergiPark" - TUBITAK ULAKBİM тарабынан түзүлгөн Туркияда басылып чыккан толук текстүү илимий журналдардын электрондук базасы болуп саналат.

     

 

“TR Dizin” - TÜBİTAK ULAKBİM тарабынан түзүлгөн, медициналык илим (дары), инженердик жана негизги илимдер, коомдук илимдер жана гуманитардык, табигый илимдер жана укук боюнча шилтеме көрсөткүчтөрдөн калыптанган электрондук маалымат базасы болуп эсептелет.

     

 

Стамбулдун борбордук муниципалдык мэриясынын китепкана жана музейлер башкармалыгына караштуу Ататүрк атындагы китепкананын электрондук маалымат базасында 4 760 том жазуу эстеликтери, өзгөчө жыйнактарды камтыган документтер жыйнагы, 40 000ге жакын арап ариби менен жазылган китептер, 24 000 чет тилде жазылган эмгектер, 490 альбом, Түркия жана Стамбул темасындагы маркалар, карталар, арап жана латын тилдериндеги мезгилдүү басылмалар, армян тилиндеги китептер жана макалалардын маалымат базасы орун алган.

     

 

Kamla-Raj Enterprises электрондук маалымат базасы экология, социалдык илимдер, билим берүү, коммуникация, тарых жана археология, биология, психология, математика, антропология, медицина, юридика, генетика тармагында сапаттуу илимий басылмалар жарыяланган эл аралык белгилүү журналдарды жана китептерди камтыйт. Академиктер тарабынан рецензияланган 15тен ашуун журнал жана китептер үзгүлтүксүз жарыланып турат.

     

 

ISER PUBLICATIONS, ISER Yayıncılık тарабынан басылган журналдардын ачык байланыштагы электрондук маалымат базасы. Азыркы учурда «EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education», «Eurasian Journal of Analytical Chemistry», «Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education», «Annals of Medicine and Medical Education», «Eurasian Journal of Anthropology», «Computers and Children», «International Journal of Environmental and Science Education», «Mathematics Education» аттуу илимий журналдардын толук архивин камтыйт.

     

 

Math-Net.Ru, Россиянын математика боюнча ачык байланыштагы электрондук маалымат системасы. Бул маалымат системада алгебра жана анализ, автоматика жана телемеханика, математикалык жыйнактар, коммуникациялык байланыштар, физика, химия тармагында жана жогорку окуу жайлар тарабынан жарыяланган 65тен ашык илимий журналдар архиви менен бар.

     

 

Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) – «Agricultural Journal», «Asian Journal of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «International Business Management», «International Journal of Electrical and Power Engineering», «International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences», «International Journal of Soft Computing», «International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application» , «International Journal of Tropical Medicine», «Journal of Economics Theory», «Research Journal of Agronomy», «Research Journal of Animal Sciences», «The Social Sciences», «The Cardiology» аттуу илимий журналдардын толук архивин камтыган ачык байланыштагы электрондук маалымат базасы.

     

 

Дүйнөлүк санариптик китепкана (WDL) – дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнүн маданиятын чагылдырган көп тилдүү форматтагы материалдарды Интернет тармагынан акысыз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берет.
Дүйнөлүк санариптик китепкананын негизги максаты:
• Эл аралык жана маданияттар аралык мамилени чыңдоо.
• Интернеттеги маданият тармагынын көп түрдүүлүгүн жана көлөмүн арттыруу.
• Педагогдорго, окумуштууларга жана баардык кызыктар тараптарга ресурстарды жеткирүү. 
• Өлкө ичинде жана өлкөлөр аралык санариптик байланыш ажырымын кыскартуу үчүн мекеме-өнөктөштөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.

     

 

200гө жакын бардык тармактагы ачык байланышта болгон илимий журналдарды камтыйт.

     

 

Polpred.com Обзор СМИ. ММКнын обзору. Маанилүү жарялоонун архиви колдо топтолот. 26 тармакта/ 600 булак/ Орусиянын 8 федералдык округу/ 235 өлкө жана территория/ маанилүү маалыматтар/ 3000 вип инсандардын макала жана интервьюлары маалымат базасында камтылган. Күн сайын миңдеген жаңылыктар, орус тилинде толук текстер, 15 жыл үчүн ишкер басма сөздөрдүн жана маалымат агенстволордун миллиондогон жакшы сюжеттери. Ар кандай түрдө издөө. Вордко жүздөгөн макала жүктөө. Өлкө жана тармактар боюнча интернет кызматтары.